Διάφορα

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ IN SITU 2010

Μοριακή βιολογία

TCR υποδοχέας

Κυτταροκίνες

Σύστημα συμπληρώματος 1

MHC

TCR υποδοχέας 2

Ανοσοσφαιρίνες

Σύστημα συμπληρώματος 2

MHC-αντιγόνα 1

Κυτταροκίνες 2