Διαχείριση ελκών και τραυμάτων

1ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Hypericum Allegato HP 01

Hypericum Allegato HP 02

Hypericum Allegato HP 03

Hypericum Allegato HP 04

Hypericum Allegato HP 05

Hypericum Allegato HP 06

Hypericum Allegato HP 07

Hypericum Allegato HP 08

Hypericum Allegato HP 09

Hypericum Allegato HP 10

Hypericum Allegato HP 11

Hypericum Allegato HP 12

Hypericum Allegato HP 13

Hypericum Allegato HP 14

Hypericum Allegato HP 15

Hypericum Allegato HP 16

Hypericum Allegato HP 17

Hypericum Allegato HP 18

Hypericum Allegato Hp 19

Hypericum Allegato HP 20

Neem oil Allegato NE 01

Neem oil Allegato NE 02

Neem oil Allegato NE 03

Neem oil Allegato NE 04

Neem oil Allegato NE 05

Neem oil Allegato NE 06

Neem oil Allegato NE 07

Neem oil Allegato NE 08

Neem oil Allegato NE 09

Neem oil Allegato NE 10

Neem oil Allegato NE 11

Neem oil Allegato NE 12

Neem oil Allegato NE 13

Neem oil Allegato NE 14

Neem oil Allegato NE 15

6 – 029-041 Iabichella – Buruli(FR)

BMJ CASE REPORT

DIABETIC FOOT ARTICLE

Radiation Oncology1

radiodermitis hyperoil

Pharmacology of Med Plants

Plants for healthcare-Tt

16_WHO monograph Neem s14213e

Hyperforin against angiogenesis

17_WC500059145

19_cms-herbalgram-org_herbclip_459_pdfs_071232

College of Pharmacy university of Florida

Hyperforin Inhibits Cancer Invasion and Metastasis

Hyperforin anti inflammatory

13_J Pharm Bioallied Sci Azadirachta

St- Johns Wort – The Versatile Herb

Topical application of St John’s wort (Hypericum perforatum L-) and of its metabolite hyperforin

ΡΟΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Δ Π

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

2014_Neuropathic patient with advanced diabetic foot_BMJ Case reports