ΜΕΘ – ΜΑΦ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE ΣΗΨΗ & ΟΝΑ

Sepsis-guide-lines

Critical Care Medicine

Epoetin alfa and ICU

Iron supplementation

Melatonin in the ICU

MAΦ ΓΑΛΑΝΗΣ

MEΘ-ΜΑΦ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ

HEICS98a

HEICS98b

Intensive Glucose Control in the ICU

Study of incidence of pressure ulcers in ICU patients

VAP How to Guide FINAL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΜΑ

Διαδερμική τραχειοστομία σε ασθενείς της ΜEΘ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΘ

Shock

MONITORING ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗ ΜΕΘ

Classification of Ventilatory Modes

Functional characteristics of anesthesia machines

ECCEM vol 1 extract

CLINICAL ANAESTHESIOLOGY

CURRENT ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΘΕΤ ΠΙΕΣΗΣ