Χειρουργική – (Άρθρα, Μελέτες, Βιβλία, Δημοσιεύσεις)

ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΡΥ ΗΠΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

Ioannina haemorrhage

Προεγχειρητικός έλεγχος και τομογραφία

Εκπαίδευση στη διαδερμική τραχειοστομία

Μαζική αιμορραγία

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ3

ΝΠΜΣ – πολυτραυματίας 2010