andromeda-complete-1

Το Andromeda Complete είναι η ολοκληρωμένη λύση της Medical Mate για την αποστείρωση αέρα και επιφανειών