HELIOS 460

Για περισσότερες πληροφορίες   https://www.crystalclearhellas.com/

Κατηγορία: Ετικέτα:

Αποστείρωση αέρα

Εφαρμογή σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, Χειρουργεία, Ασηπτικούς θαλάμους και άλλους νοσοκομειακούς χώρους, κουζίνες ξενοδοχείων, μονάδες παραγωγής τροφίμων κ.α.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία των λαμπτήρων UVC, η συσκευή αποστείρωσης αέρα HELIOS 460 μπορεί να εξουδετερώσει έως και το 99,9% των αερομεταφερόμενων βακτηρίων και ιών, των μυκήτων, καθώς και τις οσμές, τις βλαβερές πτητικές ενώσεις, να αποτελέσει βασικό εργαλείο απόλυτου ελέγχου του αέρα σε χώρους αυξημένων απαιτήσεων υγιεινής.

Νοσοκομεία, κλινικές, χώροι τοκετού, μονάδες αιμοκάθαρσης, χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, κέντρα εγκαυμάτων, κέντρα αποκατάστασης, αλλά και μονάδες παραγωγής τροφίμων και καλλυντικών είναι χώροι όπου η τεχνολογία αξιοποιείται ήδη με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η τεχνολογία Upper Room, έχει τεκμηριωθεί για την αποτελεσματικότητα της

 • από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων τωνΗΠΑ (CDC)
 • το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία των ΗΠΑ (NIOSH) (Publication 2009-105 March 2009, Basic Upper-Room Ultraviolet Germicidal Irradiation Guidelines for Healthcare Settings ).
 • Από σειρά full scale studies και επίσημων δημοσιεύσεων όπως
 1. Efcacy of ultraviolet germicidal irradiation of upper-room air in inactivating airborne bacterial spores and mycobacteria in full-scale studies

(PengXua, Jordan Pecciaa, Patricia Fabiana, John W. Martynyb, Kevin P. Fennellyc, Mark Hernandeza, Shelly L. Millerd,*

aDepartment of Civil, Environmental, and Architectural Engineering, University of Colorado, 428 UCB, Boulder, CO 80309, USA bTri-County Health Department, 4301 East 72nd Ave., Commerce City, CO 80022, USA cDivision of Pulmonary Medicine, National Jewish Medical and Research Center, 1400 Jackson St., Denver, CO 80206, USA dDepartment of Mechanical Engineering, University of Colorado, 427 UCB, Boulder, CO 80309-0427, USA)

Received 1 February 2002; received in revised form 14 September 2002; accepted 28 September 2002

 1. Evaluation of a Methodology for Quantifying the Effect of Room Air Ultraviolet Germicidal Irradiation on Airborne Bacteria

(Shelly L. Miller & Janet M. MacHer)  Published online: 30 Nov 2010

 1. Experimental and numerical study of the performance of upper-room ultraviolet germicidal irradiation with the effective Z-value of airborne bacteria

(Yi Yang, Alvin C. K. Lai, R. Y. C. Kong & Qihong Deng) Accepted author version posted online: 24 May 2017. Published online: 06 Jun 2017.

 

Αρχή της λειτουργίας

Ο σχεδιασμός της HELIOS 460 έχει γίνει έτσι ώστε να παρέχεται μικροβιοκτόνο υπεριώδες φως UVC για να αποστειρώνεται ο ανώτερος αέρας του δωματίου κατειλημμένων χώρων, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης των ανθρώπων σε αερομεταφερόμενα παθογόνα .

Ο σχεδιασμός οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένο και αυστηρό πρωτόκολλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τους 5 βασικούς παράγοντες για την ασφαλή διαδικασία εξουδετέρωσης των αερομεταφερόμενων παθογόνων κάθε μορφής.

 1. Την ένταση της UVC. Οι λαμπτήρες του HELIOS 460 είναι ισχύος 30 W και παραγόμενης υπεριώδους 9,5 W. Ενδεικτικά σε απόσταση 2 μέτρων από την συσκευή, η ισχύς ανά τετραγωνικό εκατοστό είναι 55μW/cm2. Αν το στέλεχος ιού γρίππης απαιτεί 3400μW για να εξουδετερωθεί, ο χρόνος που αυτό επιτυγχάνεται είναι 3400/55= 61.8 sec.
 2. Το χρόνο έκθεσης κάθε ποσότητας του αέρα, καθορίζεται από την ταχύτητα κίνησης που προσδίδεται από το σύστημα κυκλοφορίας του αέρα (κλιματισμός/εξαερισμός δωματίου). Είναι συνεπώς κρίσιμο να ρυθμιστούν οι διατάξεις, ώστε να επιτυγχάνεται ο ιδανικός ρυθμός ροής.
 3. Την ανάμιξη/κυκλοφορία του αέρα, να συμβαίνει με τρόπο που να επιτυγχάνεται η επαναλαμβανόμενη ομαλή κυκλοφορία όλου του όγκου αέρα από την safe zone που δημιουργεί η HELIOS 460.
 4. Τη Θερμοκρασία να κυμαίνεται σε συγκεκριμένα όρια βέλτιστης απόδοσης της UVGI.
 5. Την υγρασία να κυμαίνεται σε συγκεκριμένα όρια βέλτιστης απόδοσης της UVGI.

Για περισσότερες πληροφορίες   https://www.crystalclearhellas.com/

Coverage  25 m2
Dimensions 460mm(l)x186mm(w)x186mm(h)
Weight 5kg
Power Supply 100-277V  30 watts
Maintenance Yearly lightbulb replacement-6month internal cleaning
Operation Continuous (Indication)
Installation Wall mounted over 2,2m from floor
Material Anodized aluminum

 

HELIOS Upper Room 460

(μετρήσεις UV δοσμένες σε μικροβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό (μ W/ cm²)

 

ΔΟΣΗ  UVC light

 

Οι μικροβιοκτόνοι λαμπτήρες UVC παρέχουν αποτελεσματική προστασία ενάντια σε μικροοργανισμούς . Ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα φαίνεται παρακάτω. Αναφέρουμε ονομαστικά την δοσολογία υπεριώδους ακτινοβολίας (μ W Sec / cm²) που είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη εξάλειψη πάνω από το 99% των ειδικών μικροοργανισμών .

 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΟΣΗ
Corynebacterium diphtheriae Βακτήριο 6500
Legionella pneumophila Βακτήριο 2700
Mycobacterium tuberculosis Βακτήριο 10000
Pseudomonas aeruginosa Βακτήριο 3900
Serratia Marcescens Βακτήριο 6160
Staphlylococcus aureus Βακτήριο 6600
Staphlylococcus epidermidis Βακτήριο 5800
Adeno virus Type 3 Ιός 4500
Coxsackie A2 Ιός 6300
Influenza Ιός 3400

 

Παράδειγμα:

Η αδρανοποίηση του αερομεταφερόμενου ιού της γρίπης (Influenza) απαιτεί δόση UVC 3400 μικροβάτ ανά δευτερόλεπτο ανά τετραγωνικό εκατοστό.

Σε μία τυπική απόσταση 2 μέτρων από τη συσκευή UR460 στη ζώνη UVC , θα χρειαστεί ένα λεπτό ακτινοβολίας για την εξάλειψη του ιού της γρίπης .

 

 

Υπολογισμός:

ένταση UVC στα 2 μέτρα =  55 μικροβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό

Χρόνος που θα χρειαστεί για να εξαλειφθεί ο ιός της γρίπης : 3400 / 55 = 61,8 δευτερόλεπτα

Download

HELIOS460 BROCHURE