Συνεργασία με τον οίκο Rimos (Italy)

Με χαρά ανακοινώνουμε την ανανέωση και διεύρυνση της συνεργασίας μας, με την παραγωγό εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊόντων RIMOS srl. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, αναλάβαμε την αποκλειστική εισαγωγή -αντιπροσώπευση του οίκου στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις σειρές προϊόντων Hyperoil και Hypermixvet.